befit_justeat by Monika Grzelak

Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest:
  BeFit_JustEat by Monika Grzelak, ul. Kosynierów 20/2, 64-000 Kościan,
  NIP: 6981855743, REGON:385982743
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji i przesłania newslettera.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością przesłania Państwu newslettera.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres: Kosynierów 20/2 64-000 Kościan lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mon.grzelak98@o2.pl .

Chcesz być na bieżąco z moją działalnością?

Zapisz się do mojego newslettera.